Een specifieke bekendmaking opzoeken?
Hieronder de 20 recentste bekendmakingen. Toon alle bekendmakingen.
Titel  Vergadering  Datum beslissing ▾ Datum publicatie 
Retributiereglement: Vaststelling van diverse verkoopprijzen - Goedkeuring GR 15/06/2023 22/06/2023
Financiën: Belasting op bedrijfsruimten - Goedkeuring GR 16/03/2023 23/03/2023
Financiën: Belasting op de autobrandstoftoestellen - Goedkeuring GR 16/03/2023 23/03/2023
Financiën: Belasting op de bank- en financieringsinstellingen - Goedkeuring GR 16/03/2023 23/03/2023
Financiën: Belasting op de kamers en/of plaatsen, dienstig als rendez-voushuizen - Goedkeuring GR 16/03/2023 23/03/2023
Financiën: Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten - Goedkeuring GR 16/03/2023 23/03/2023
Financiën: Belasting op masten en pylonen - Goedkeuring GR 16/03/2023 23/03/2023
Financiën: Belasting op ontgravingen - Goedkeuring GR 16/03/2023 23/03/2023
Financiën: Belasting op vaste en mobiele reclame - Goedkeuring GR 16/03/2023 23/03/2023
Financiën: Retributie op de begraafplaatsen - Goedkeuring GR 16/03/2023 23/03/2023
Retributie: Gebruik infrastructuur COC Brieleke - Goedkeuring GR 16/02/2023 20/02/2023
Financiën: Vaststelling waarborgreglement afvalcontainers en chipkaart - Goedkeuring GR 22/12/2022 30/12/2022
Retributie voor de huis-aan-huisinzameling en verwerking van huishoudelijke en daarmee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen: Goedkeuring GR 22/12/2022 30/12/2022
Retributiereglement: Werken aan nutsvoorzieningen uitgevoerd op gemeentelijk openbaar domein - Goedkeuring GR 24/11/2022 29/11/2022
Retributie voor de huis-aan-huisinzameling en verwerking van huishoudelijke en daarmee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen: Goedkeuring GR 13/10/2022 19/10/2022
Retributiereglement: Deelname aan het Jeugdatelier en de vakantiewerking AxieMaxie - Goedkeuring GR 25/05/2022 01/06/2022
Retributiereglement: Gebruik en ontlening materialen bibliotheek - Goedkeuring GR 25/05/2022 01/06/2022
Retributiereglement: Vaststelling diverse verkoopprijzen - Goedkeuring GR 25/05/2022 01/06/2022
Cultuur: Aanpassing Retributiereglement COC Brieleke - Goedkeuring GR 17/03/2022 21/03/2022
Sport: Retributiereglement gemeentelijke sportinfrastructuur - Goedkeuring GR 17/03/2022 21/03/2022